DALIL TENTANG MUTU
AYAT-AYAT ALQUR’AN DAN HADITS TENTANG MUTU
 
Siapa bilang agama islam tidak memperhatikan mutu.. sebenarnya agama islam sangat menginginkan umatnya untuk mengembangkan potensi diri agar menjadi pribadi yang berkualitas hingga terciptanya umat yang bermutu. dibawah ini sedikit diantara anjuran agama baik hadits maupun ayat al-Qur'an untuk menjadi umat dan pribadi yang bermutu, yaitu:

إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائ ذي القربى و ينهى عن الثحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ( النحل: 90 )
Artinya; Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat keadilan, berbuat baik dan menolong kaum kerabat dan melarang dari perkara yang keji, mungkar dan dosa. Allah menasehati kamu moga-moga kamu menjadi ingat". (Q.S. AN-Nahl; 90)

   واقسطوا إنّ الله يحبّ المقسطين  )الحجرات: 9 )
Artinya: "Berbuat adillah, sesungguhnya Allah suka pada orang-orang yang berbuat adil”.(Q.S. Al-Hujurat: 9)


    كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ( الاعمرن:11 )
Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah”.(QS. Al Imran:110).

لها ماكسبت وعليها مااكتسبت ( البقره:286 )
Artinya: “Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat (siksa dari kejahatan) yang dikerjakannya”.(QS.Al Baqarah:286)

ان الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم  ( الرعد: 11)
Artinya: ”Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan (nasib) sesuatu kaum kecuali setelah mereka itu sendiri (mau berusaha) merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri”.(QS.Ar ra’du:11)


يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ( المجادله :11)
Artinya: “Tuhan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan”.(QS: Al-Mujadalah: 11)


المسلم القويّ خير وأحبّ إلي الله من المسلم الضّعيف ( رواه البخاري )
Artinya: “Muslim yang kuat lebih baik dan lebih disukai dari muslim yang lemah”( H.R. Al-Bukhari )


خير الناس انفعهم للناس ( رواه القظاعى )
Artinya: “Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang lebih berguna bagi manusia”. (HR. Al-Qadha’I).

المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ( رواه مسليم )

Artinya: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah”. (HR. Muslim).

إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (رواه البخارى)

Artinya: ”sesungguhnya Islam itu mulia/tinggi tidak ada agama yang lebih tinggi daripadanya”. (HR. Bukhari).

ماأكل ابن ادم طعاما خيرا من عمل يده, وإنّ النبيّ الله داود كان يأكل من عمل يده ( الحديث )
Artinya: “Tidak ada yang lebih baik dimakan oleh anak adam selain dari hasil usaha tanganya. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud makan dari usaha tangannya sendiri.”


روّحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة ( الحديث )
Artinya: “Tenangkanlah hati dari masa ke masa”
0 Responses

Posting Komentar

TV GUE